Covid Antitest Rapid Test

15.73 EUR / kus

Zistiť viac

Stručný opis

Instruction Manual

RÝCHLOTEST NA PROTILÁTKY


Test je vhodný aj na to, aby aj po uplynutí niekoľkých mesiacov zistil u danej osoby, či v minulosti už prekonala infekciu Covid-19.

Opis a návod na použitie
Na vykonanie a vyhodnotenie testu je potrebný zdravotnícky personál. Odporúča sa, aby bolo vyhodnotenie testu spojené s lekárskou konzultáciou o možných krížových reakciách. Náš produkt funguje ako rýchlotest na detekciu protilátok IgG a IgM proti koronavírusu (2019-nCoV, COVID-19), ktorý možno vykonať pomocou vzorky krvi odobratej z končekov prstov.
Validovaný, registrovaný produkt s označením IVD CE. Test je vhodný na detekciu koronavírusovej infekcie 5-6 dní po infekcii. Inkubačná doba môže trvať až 14 dní, preto sa odporúča, aby sa test v krátkej dobe niekoľkokrát zopakoval. Z tohto dôvodu odporúčame objednávať 2-3 testy na jednu testovanú osobu.

 • Údaje meraní:
  Výsledok IgG
  Senzitivita: 100 %
  Špecifickosť: 98,0 %
  Presnosť: 98,6 %
  Výsledok IgM
  Senzitivita: 85,0 %
  Špecifickosť: 96,0 %
  Presnosť: 92,9 %

· (100 % senzitivita znamená, že test v rámci štúdie správne identifikoval všetky infikované osoby.)

Pozitívny výsledok sa odporúča následne overiť pomocou PCR testu.