Impressum

Spoločnosť:                                        BiorganoLife s.r.o.
Adresa:                                               Záhradnícka 1267/6, Vel’ky Meder 932 01
Telefon:                                              
Email:                                                 support.sk@biorganolife.com
Web:                                                   www.biorganolife.com
Názov obchodu:                                 BiorganoLife 
DIČ:                                                    2120872116
IČO:                                                    52 052 613
Bankový účet:  ČSOB EUR: SK72 7500 0000 0040 2646 9526
Adresa banky:  811 02 Bratislava, Žižkova 11. (Československá obchodní banka, a.s.)
SWIFT:            CEKOSKBX                               

Kontaktná osoba: Zákaznícky servis je k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 19:00

E-mailová adresa kontaktnej osoby: support.sk@biorganolife.com

 

 

Vyhľadávanie

Helpdesk

Helpdesk v Slovenskom jazyku:
email: support.sk@biorganolife.com
tel :  +421907864054 , 9.00-16.00

____________________________

Magyar nyelvű Helpdesk:
email: support.hun@biorganolife.com
____________________________

CFO (Finančný manažér):

Csaba Polgár 
Tel: +36 30 6406480
email: info@biorganolife.com

Menu

Contact Us

Contact form submitted!
We will be in touch soon.