Impressum

Impressum
Spoločnosť: BiorganoLife s.r.o.
Adresa: Záhradnícka 1267/6, Vel’ky Meder 932 01
Email: support.sk@biorganolife.com
Web: www.biorganolife.com
Názov obchodu: BiorganoLife
DIČ: 2120872116
IČO: 52 052 613
Bankový účet: ČSOB EUR: SK72 7500 0000 0040 2646 9526
Adresa banky: 811 02 Bratislava, Žižkova 11. (Československá obchodní banka, a.s.)
SWIFT: CEKOSKBX
Kontaktná osoba: Zákaznícky servis je k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 19:00
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 640 6480
E-mailová adresa kontaktnej osoby: support.sk@biorganolife.com