Naše poslanie


Naše poslanie:

 Naša firma považuje za svoje poslanie vzdelávanie ľudí, organizovanie s tým súvisiace školenia, náučné prednášky ako žiť kvalitnejšie. Taktiež prezentovanie ako aj výrobu doplnkovej stravy a výživových doplnkov, ktoré podporujú kvalitný život, ako aj kozmetických a hygienických výrobkov a ich doručenie osobám, ktoré tieto potrebujú. Zásadou našej spoločnosti je vytvorenie spoločenstva, kde je človek na prvom mieste. Aj kariéru sme vytvorili v tomto duchu. Pravdepodobne v prvom okamihu bude do očí bijúce pre našich partnerov, že základom našej firmy je rovnoprávnosť, a to, že najprv musíš dať, aby si mohol dostať. Vzhľadom na vyššie uvedené, naša firma chce vyplniť medzeru na trhu, čiže vytvoriť svoj vlastný svet, a nie súperiť s MLM firmami.

 

Naše predstavy o budúcnosti:

 Ak preskúmame zdravotný stav obyvateľstva sveta zistíme, že v tzv. spoločnostiach „západného“ typu významná časť populácie trpí obezitou a chronickými degeneratívnymi ochoreniami, kým iných spoločnostiach ľudia sú postihnutí abnormálnou podvýživou a chudobou. Na vyspelé spoločnosti je charakteristické, že ich členovia na svoje menšie či väčšie zdravotné problémy použijú symptomatickú liečbu namiesto toho, aby zo svojho života vylúčili tie civilizačné riziká a životné návyky, ktoré sú príčinami problémov, a tým dali šancu svojmu telu, aby sám seba regenerovalo a zbavilo sa symptómov. Veľký počet ochorení, ktoré súvisia s nesprávnou životosprávou, neskutočným spôsobom zaťažuje zdravotníctvo, celú spoločnosť a jednotlivcov rovnakým spôsobom.

Chceme spopularizovať náš názor, podľa ktorého správnou konzumáciou potravy, pravidelným cvičením a vynechaním prijímania toxických látok, naše telo môže ostať zdravé alebo svoje zdravie obnoviť. Našim cieľom je ochrana a obnova zdravia, vytvorením takého programu či spoločenstva, v rámci ktorého naši partneri za výhodných podmienok vedia získať potrebné vedomosti, praktické informácie, doplnkovú stravu a výživové doplnky. Zároveň aj odmeňujeme tých aktívnych partnerov, ktorí zapojením iných osôb rozširujú okruh tých ľudí, ktorí vedomým životným štýlom chcú dosiahnuť kvalitný a zdravý život.

Napokon, chceme slúžiť spoločenskej záležitosti, čiže vytvoriť materiálnu stabilitu pre ľudí na obdobie života, keď už nie je prvoradá práca, ale deti, vnúčatá a koníčky.